O kształceniu słuchu cz. 14

Pedagogiczne znaczenie śpiewu w elementarnym wychowaniu, jest rzeczą wielkiej wagi. Zrozumieli to dobrze Niemcy i w każdym niemieckim miasteczku, przechodząc koło szkoły elementarnej, z przyjemnością słyszeć można harmonijne głosy dziecęce, śpiewające odpowiednio ułożone kwartety. W ogródkach froeblowskich też śpiew przeplata ciągle wszelkie zajęcia i zabawy. Dziecko w ten sposób wychowane, obok korzyści fizycznej dla zdrowia organizmu i siły piersi, zyskuje, jeszcze na przyszłość, rzecz niesłychanie szacowną, choć na to mało kto zważa, zyskuje jedno .więcej upodobanie idealnej natury. Kto wie, że z tych to drobnych upodobań składa się cala moralna strona człowieka, gotowa wystąpić do zwycięskiej walki z pobudkami niższej natury, ten niewątpliwie nie będzie zaniedbywał tej miłej pracy, która w dziecku liczbę idealnych upodobań zwiększyć może.

Przy dobrej, systematycznej nauce muzyki za mało też dotychczas zwracano uwagi na pedagogiczną doniosłość tej pracy. Uczy się zazwyczaj dla tego tylko, ażeby dziecko umiało brać i popisywać się tą grą w towarzystwie.

Jak zaś tę tak długą i w przeciwnym razie prawie bezkorzystną naukę, wyzyskać dla celów pedagogicznych, dla rozwoju samego dziecka i jego władz, niezależnie od tego, czy kiedyś dorósłszy, grać będzie, czy nie, o tym zwykle nie myśli się wcale.

One Comment
  1. Reklama
    Luty 1, 2018 |