admin Archive

O kształceniu słuchu cz. 19

Dalsze urozmaicenia w egzekucji lżejszych sztuczek, fantazji, romansów, pieśni bez słów i poważniejszych rondo, sonatin, fug itp., należą już do uznania nauczyciela i winny mieć na celu raczej kształcenie uczucia artystycznego, niż wyłącznie słuchu. W przedmiocie jednak,

O kształceniu słuchu cz. 14

Pedagogiczne znaczenie śpiewu w elementarnym wychowaniu, jest rzeczą wielkiej wagi. Zrozumieli to dobrze Niemcy i w każdym niemieckim miasteczku, przechodząc koło szkoły elementarnej, z przyjemnością słyszeć można harmonijne głosy dziecęce, śpiewające odpowiednio ułożone kwartety. W ogródkach froeblowskich

O kształceniu słuchu cz. 13

Dla najmłodszych dzieci najwięcej używane są grzechotki z piszczałkami, najmniej właśnie odpowiednie celowi. Przeraźliwy pisk i głuche, chaotyczne grzechotanie, mogą zająć uwagę niemowlęcia w braku innych przyjemnych wrażeń, ale pożądanego wpływu na rozwój słuchu wywrzeć nie mogą.

O kształceniu słuchu cz. 11

Pierwsze i najważniejsze miejsce w epoce początkowemu kształcenia słuchu dziecka należy się przede wszystkim śpiewom. Śpiew prosty, czysty, ludowych piosenek, których melodia nie przekracza skali kilku tonów, najlepiej dzieciom się podoba, i najlepiej też służy sprawie ich