Latest

O kształceniu słuchu cz. 20

Jeżeli teraz z właściwego pola dźwięków muzycznych przejdziemy do pospolitszych objawów intonacji w mowie potocznej , w deklamacji zwykłej, to i tu znajdziemy rozlegle sposoby, do kształcenia słuchu służyć mogące.

O kształceniu słuchu cz. 19

Dalsze urozmaicenia w egzekucji lżejszych sztuczek, fantazji, romansów, pieśni bez słów i poważniejszych rondo, sonatin, fug itp., należą już do uznania nauczyciela i winny mieć na celu raczej kształcenie uczucia

O kształceniu słuchu cz. 18

Uczeń, nim zacznie grać złożone gamy, powinien doskonale znać nie tylko klawiaturę jako narzędzie gry ale także całą jej skalę tonów i półtonów jako szereg odrębnych wrażeń. Łączność jednak zmysłów

O kształceniu słuchu cz. 17

Jeżeli zaś nauka ma zostawiać pożyteczne ślady w organizmie i umyśle dziecka, pierwszym staraniem nauczyciela nie powinno być wyrobienie palców, lecz kształcenie słuchu. W tym celu powinien przez pewną liczbę

O kształceniu słuchu cz. 16

W takim razie odpowiadamy stanowczo, wcale nie należy uczyć gry na fortepianie. Gra takowa bowiem, tracąc pedagogiczny charakter, staje się dla dzieci prostą zabawką, którą zamożniejsi mogą uprawiać, ale która

O kształceniu słuchu cz. 15

Najpospolitszym objawem takiej nieuwagi jest uczenie muzyki na starych, odstrojonych i popsutych fortepianach. Dla dziecka wszystko jedno, mówimy zazwyczaj – lepiej więc że się początków nauczy na starym klekocie, a

O kształceniu słuchu cz. 14

Pedagogiczne znaczenie śpiewu w elementarnym wychowaniu, jest rzeczą wielkiej wagi. Zrozumieli to dobrze Niemcy i w każdym niemieckim miasteczku, przechodząc koło szkoły elementarnej, z przyjemnością słyszeć można harmonijne głosy dziecęce,

O kształceniu słuchu cz. 13

Dla najmłodszych dzieci najwięcej używane są grzechotki z piszczałkami, najmniej właśnie odpowiednie celowi. Przeraźliwy pisk i głuche, chaotyczne grzechotanie, mogą zająć uwagę niemowlęcia w braku innych przyjemnych wrażeń, ale pożądanego

O kształceniu słuchu cz. 12

Już podczas tych pierwszych ćwiczeń rozwija się w dziecku poczucie piękna, zastosowane do przyrodzonego jego ustroju i do jakości wpływów. Dziecko wybiera sobie odpowiednią piosnkę, która .najmilej drażni mu ucho

O kształceniu słuchu cz. 11

Pierwsze i najważniejsze miejsce w epoce początkowemu kształcenia słuchu dziecka należy się przede wszystkim śpiewom. Śpiew prosty, czysty, ludowych piosenek, których melodia nie przekracza skali kilku tonów, najlepiej dzieciom się